امروز : 1402/09/12

+ Diamond

انتشار : 1400/12/07

با سری + Diamond بیشترین شار روشنایی را تجربه کنید

با سری + Diamond بیشترین شار روشنایی را تجربه کنید. این خانواده از محصولات با بازدهی بسیار زیاد نوری، مصرف انرژی را به حداقل می رساند و با کمترین انرژی بیشترین خروجی نور را خواهید داشت. با این محصول م یتوانید در روشنایی معابر و خیابان ها، چراغ های فرودگاهی، نورافکن ها، چراغ های خودرو و... بیشترین روشنایی را تجربه کنید.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید